Åldrandets gåta

Människan har alltid varit fascinerad av att hitta sätt att förlänga ungdomen och bromsa åldrandet. Vetenskapen jobbar med att kartlägga åldrandets komplexa process på cellnivå och söka efter faktorer som kan bromsa den. Här har många Nobelpristagare bidragit med viktiga upptäckter.

I utställningsrummet syntes några av de föremål pristagare använt sig av i denna forskning på till exempel ”gensaxen” CRISPR/Cas 9, autofagi, telomerer och stamceller.

På en interaktiv skärm kunde man utforska upptäckterna närmare.

I rummet visades också flera konstverk. Ett av dem var den svenska konstnären Niki Lindroth von Bahrs verk Ålderstrappa, som hon skapade för utställningen.

Ålderstrappan som motiv var vanligt inom folklig bildkonst från medeltiden och fram till 1800-talet. Man skildrade ett hundraårigt människoliv med ett trappsteg för varje decennium. Trappans, och livets, topp nåddes vid 50 års ålder. Motivet skildrade människans livscykel och påminde om hennes dödlighet.

Den svenska konstnären Niki Lindroth von Bahr rör sig gärna i fablernas värld. I hennes filmer och skulpturer möter vi djur i realistiska miljöer som försöker leva i det moderna samhället, ofta med vemod. Här ser vi mördarsnigeln i huvudrollen i motivet som annars brukar skildra människans liv. Snigeln tillhör det slemmiga släkte som invaderar våra trädgårdar och som bekämpas och avlivas hejvilt. I Ålderstrappa blir den så avskydda snigeln lite mer mänsklig, ja, nästan lite rörande.

© Nobel Prize Outreach. Foto: Jean-Baptiste Béranger