Bord för handen och anden

© Nobel Prize Outreach. Foto: Nanaka Adachi.

I detta rum utforskades kreativitet och arbete med några arbetsbord inspirerade av Nobelpristagare och deras arbete som författare, forskare och fredsmäklare.

Det ligger en lång och krävande arbetsprocess bakom varje Nobelpris, vare sig det handlar om rymdforskning, romankonst eller att arbeta för fred. Fantasi, envishet, tålamod och målmedvetenhet krävs både för att göra nya upptäckter, ta till sig ny kunskap och samarbeta. För att nå nya insikter måste man ibland vara beredd att förkasta allt som lagts upp på bordet. Kanske kan man sedan lägga tillbaka enbart det absolut nödvändiga, se ett nytt mönster och få en ny idé. Timmar av att sitta vid sitt skrivbord, stå vid sin arbetsbänk och möta andra över ett förhandlingsbord kan ge resultat som kan bli både banbrytande och uppmärksammade.

Genom olika slags arbetsbord gestaltade Annesofie Becker och Morten Søndergaard, i samarbete med Birger Lipinski, arbetet och de kreativa processer som ett antal Nobelpristagare genomgått. Besökarna kan utforska borden och de Nobelpristagare som de representerar genom att dra ut lådor där det finns föremål, videor och dokument.

På väggarna visades William Kentridges videoverk Journey to the Moon. Hela rummet var en hyllning till arbetsprocessen, kreativiteten och sökandet efter ny kunskap, nya historier och framsteg för att skapa och bevara fred.

© Nobel Prize Outreach. Foto: Nanaka Adachi.
© Nobel Prize Outreach. Foto: Nanaka Adachi.
© Nobel Prize Outreach. Foto: Richard von Hofsten