Den gröna evolutionen

Naturens kretslopp, årstidernas växlingar och årets cykel av sådd, tillväxt och skörd som upprepas år efter år är gamla symboler för evighet. Dagens industriella jordbruk har på många sätt förändrat denna rytm.

Ju fler människor vi blir på jorden och ju större konsekvenserna av klimatförändringarna blir, desto viktigare är det att vi hittar hållbara lösningar för jordbruk och livsmedelsproduktion som gör att maten räcker till alla. I detta rum visades vi några exempel på hur mat kan produceras genom cirkulära metoder, som till exempel akvaponisk och hydroponiska odlingar.

Akvaponik är en hållbar odlingsmetod för grönsaker och fisk i ett slutet ekosystem. I en symbiotisk miljö kombinerar man vattenbruk (odling av fisk, skaldjur eller alger) med hydroponisk odling – det vill säga odling i vatten utan matjord. I hydroponiska odlingar finns ingen matjord utan växternas rötter finns i stället i en näringslösning. Om man kan odla utan jord innebär det att odling kan ske på höjden och på så sätt bli mer platseffektivt som passar områden där det är brist på odlingsbar mark.

Detalj från en akvaponisk installation i utställningen. © Nobel Prize Outreach. Foto: Nanaka Adachi

När man odlar fisk idag används främst fiskmjöl och sojamjöl som proteinkällor i fiskfoder trots att ingen av dessa råvaror är miljömässigt hållbara. Fiskbeståndet i världshaven minskar konstant och det resulterar i lägre tillgång på fiskmjöl. Soja importeras främst från Sydamerika och är starkt förknippat med skövling av regnskog. Forskare tittar därför på nya sätt att producera hållbart fiskfoder, exempelvis att genom att ta vara på restavfall från skogsindustrin.

Avfallet kan användas för att producera fodersvamp genom att mikroorganismer med ett högt proteininnehåll (Single cell protein, SCP) odlas i laboratorier eller fabriker och kan användas som foder. På så sätt kan skog omvandlas till mat.

Fiskfodret i denna monter har framställts genom att svamprötter (mycel) har fått växa på gamla brödrester. För att få fram svamprötterna blandades restprodukter från skogsindustrin (som innehöll en slags sockerblandning) med kväve och oorganisk fosfor. Produkten av detta blev fodersvampen Paecilomyces variotii.

Detalj ur hydronponisk installation i utställningen. © Nobel Prize Outreach. Foto: Nanaka Adachi