Att synliggöra det osynliga

Röntgentekniken gjorde det som tidigare varit dolt, synligt. © Nobel Outreach Foto: Richard von Hofsten

Runt förra sekelskiftet gjorde vetenskapen stora framsteg vilket gav svallvågor i konsten, litteraturen och kulturvärlden. Världen blev större och tidigare osynliga delar av verkligheten uppenbarade sig.

Plötsligt kunde man genom radiovågor sända budskap genom luften och via röntgenstrålar se vad som dolde sig under huden. Med mikroskopet blev det tidigare osynliga synligt och med kamerans hjälp kunde verkligheten avbildas mer exakt.

De vetenskapliga upptäckterna gjorde tidens ockulta rörelser intresserade. Gick det nu även att bevisa existensen av odödliga själar och andliga världar? Om seanser, telepati och reinkarnation nu skulle kunna förklaras vetenskapligt såg man en chans till att få ett bättre anseende. Vetenskapsmännen vid den här tiden diskuterade om man med vetenskapliga metoder kunde bevisa själens existens. Denna frågeställning anses idag ligga utanför naturvetenskapens uppgift, även om man idag forskar på det mänskliga medvetandet.

© Nobel Prize Outreach. Foto: Richard von Hofsten
© Nobel Prize Outreach. Foto: Richard von Hofsten