Eviga värden

En bättre värld är möjlig om vi kan se det goda i mänskligheten och hämta inspiration i de eviga värden som har följt oss i olika skepnader genom historien. Finns det värden som är eviga för människosläktet och står sig genom alla tider?

I detta rum mötte besökarna fem människor vars insatser för fred och mänskliga rättigheter belönats med Nobels fredspris. I korta filmer berättade de om sin egen motivation och sina drivkrafter som får dem att sätta mycket – ibland det egna livet – på spel för att hjälpa andra.

Jody Williams har kämpat mot landminor, Kailash Sathyarthi har befriat barn från slaveri och barnarbete, Maria Ressa berättar om sin kamp för yttrandefrihet på Filippinerna och Dr Denis Mukwege kämpar mot sexuellt våld i krig genom Panzi-sjukhuset i Kongo.

Genom dessa sex Nobelpristagares kamp och engagemang visar vi exempel på när eviga värden blir en drivkraft för förändring och fredsarbete.

Kailash Satyarthi berättar om sitt arbete för barns rättigheter, i samband med Nobel Prize Teacher Summit, 2022.

Nobel Prize Teacher Summit är en internationell lärarkonferens som arrangeras av Nobelprismuseet.