Evigt liv – antologin

Kan vi besegra döden? Frågan har ställts så länge som människor har funnits. Vad som är nytt på 2000-talet är att forskning förvandlat frågan om evigt liv från en religiös och filosofisk frågeställning till en faktisk möjlighet. 

I samband med utställningen Evigt liv publicerades en antologi med samma namn där tankarna i utställningen vidareutvecklades. Evigt liv innehåller ett trettiotal essäer av auktoriteter inom historia, filosofi, biologi, fysik, kemi, ekonomi, kultur och populärkultur. 

Det är mer angeläget än någonsin tidigare att hitta nya former för att prata om hur vi ska möta framtiden. Med denna antologi vill Nobelprismuseet tämligen fritt och associativt spegla frågor kring evigheten och därmed också framtiden. 

I dessa diskussioner kan Nobelpriset spela en central roll. Genom att Alfred Nobel valde så till synes väsensskilda priskategorier, från naturvetenskapens fysik, kemi och medicin till de humanistiska temana litteratur och fred, skapade han ett pris som med tiden har gett upphov till en slags gränsöverskridande konversation av precis det slag som behövs. 

Detta blir också tydligt i de essäer som presenteras i denna antologi. Skribenterna för oss vidare tankemässigt, de får oss att omfamna komplexiteten, svårigheten, utmaningen och samtidigt se skönheten och rikedomen i det gränsöverskridande tänkandet. 

”Ju mer man lär sig om människans besatthet av evigt liv, desto mindre skrämmande blir tanken på döden. Om inte döden fanns skulle livet tappa en stor del av sin mening.”
– Jan Gradvall, en av antologins redaktörer i en krönika i Dagens Industri

”Detsamma gäller den ambitiösa antologi som sammanställts till utställningen, där Karl Ove Knausgårds medverkan är kronjuvelen. Nyskrivna texter av över trettio medverkande blandas med poesi och konst, vetenskapliga illustrationer och gamla foton. Den påminner en hel del om mina tonårs älskade antologi ”Lyckad nedfrysning av Herr Moro”, och både teman och innehåll överlappar, även om de här befinner sig på en högre nivå. Ett av många läsvärda bidrag är Per Snapruds essä om hjärnforskaren och Nobelpristagaren Arvid Carlsson, som menade att oro är förbundet med tidsuppfattningen, och att döden innebär frihet i sin tidlöshet.”
– Therese Bohman, recension i Expressen

Redaktörer för boken har varit Nobelprismuseets utställningschef Clara Åhlvik och journalisten Jan Gradvall. Boken är formgiven av Greger Ulf Nilsson. 

Antologin ges ut på svenska och finns till försäljning på Nobelprismuseet.

Följande skribenter medverkar i antologin Evigt liv: 

 • Magnus af Petersens, curator  
 • Janicke Andersson, docent i sociologi  
 • Annesofie Becker, curator 
 • Nicklas Berild Lundblad, fil. Dr. i informatik 
 • Mårten Björk, doktor i religionsvetenskap  
 • Elizabeth Blackburn, Nobelpristagare, professor inom molekylärbiologi 
 • Beatrice Crona, professor i hållbar utveckling  
 • Elissa Epel, hälsopsykolog  
 • Per Faxneld, docent i religionsvetenskap  
 • Fridays For Future är en gräsrotsrörelse för klimatet 
 • Louise Glück, Nobelpristagare och poet  
 • Line Gordon, professor i hållbara livsmedelssystem  
 • Jan Gradvall, journalist  
 • Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria  
 • Ebba Holmberg, litteraturvetare   
 • Sofia Häggman, egyptolog  
 • Kazuo Ishiguro, Nobelpristagare och författare 
 • Anna Jansson, MA i konstvetenskap  
 • Effie Karabuda, journalist och spelexpert 
 • Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist  
 • Karl Ove Knausgård, författare  
 • Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi  
 • Gustav Källstrand, kulturforskare och författare 
 • Amanda Lagerkvist, professor i medie- och kommunikationsvetenskap  
 • Harry Martinson (1904-1978), Nobelpristagare, författare och poet  
 • Ellen Mattson, författare 
 • Henrik Mitelman, finansanalytiker 
 • Paul Nurse, Nobelpristagare och biokemist  
 • Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria  
 • Magnus Sahlgren, filosofie doktor i datorlingvistik  
 • Per Snaprud, vetenskapsjournalist  
 • Wisława Szymborska (1923-2012), Nobelpristagare och poet  
 • Morten Søndergaard, poet  
 • Elena Wolay, musikjournalist 
 • Clara Åhlvik, utställningschef Nobelprismuseet