Program

I samarbete med Sveriges unga akademi anordnades quiz, samtal och miniföreläsningar med interaktiva inslag i samband med Nobelprismuseets utställning Evigt liv på Liljevalchs. Programpunkterna ägde rum på lördagseftermiddagar och ingick i ordinarie entrébiljett.