Performances

Bild från verket "River Biographies" i utställningen Evigt liv, på Liljevalchs. © Nobel Prize Outreach. Foto: Clément Morin

Konstnärsduon Lundahl & Seitl kurerade vid två tillfällen performances i utställningen med verken The Memor och River Biographies.

River Biographies är en odyssé in i kroppens och naturens geologi, som belyser det som inte är mänskligt men som människan är en del av. Verket är en strävan efter släktskap med världen genom den kollektiva förkroppsligandet av naturkrafter.

Under en timslång session utforskar publiken hur det är att förkroppsliga naturliga element som sten och vatten för att bilda en flod tillsammans. Konstverket existerar någonstans mellan performance och en plats för helande.

Liksom livet i en flod är ett mått på hälsan hos det lokala ekosystemet, är River Biographies ett levande konstverk där gruppens skiftande kollektiva förmåga undersöks.

En flod som skapas av 30 individer i en grupp kan aldrig ha en enda riktning, inte heller kan den vara linjär eller enhetlig. Det påminner om tidens natur enligt Einsteins relativitetsteori; fylld med polyfoniska strömmar som alla löper i olika hastigheter och böjer sig runt massakroppar, som vattnen strömmar förbi sten.

 

© Nobel Prize Outreach. Foto: Clément Morin