Department of Memory, Storage and Conservation

Mark Dion, Department of Memory, Storage and Conservation, 2022. © Nobel Prize Outreach. Photo: Jean-Baptiste Béranger

Konstverket Department of Memory, Storage and Conservation, av konstnären Mark Dion skapades specifikt för denna utställning med utgångspunkt i Nobelprismuseets föremålssamling.

Tillsammans med föremål ur Nobelprismuseets samlingar, donerade av Nobelpristagare, syns ”påhittade” artefakter skapade av Mark Dion.

Dion intresserar sig för museernas uppdrag att skydda föremålen de samlar i all evighet. Det kan ses som en kamp mot tiden. Samlingarnas föremål måste magasineras korrekt, katalogiseras, isoleras från politiska, estetiska och ekonomiska trender, repareras när de skadas, skyddas så mycket som möjligt från tidens tand.

I detta rum undersöks museets och arkivens roll som tidskapslar som kan visa framtida människor vad vi i vår tid uppfattade som viktigt nog att bevara.

Mark Dion, Department of Memory, Storage and Conservation, 2022. © Nobel Prize Outreach. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Dion har länge intresserat sig för hur museer och andra institutioners skriver historia och vilka historiska och ideologiska grundvalar som ligger bakom. I sina undersökande och ifrågasättande installationer vill han göra föremålssamlingar relevanta för vår tid och för nya generationer.

Föremålssamlingar behöver både vårdas och bevaras men också visas och tolkas för att de ska vara levande. Vid sidan av konservatorernas viktiga arbete för att möjliggöra bevarandet av föremålen i sig, är undersökningar som dessa viktiga för att de ska ha en möjlighet att kunna få ’evigt liv’.

Mark Dion, Department of Memory, Storage and Conservation, 2022. © Nobel Prize Outreach. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Mark Dion, Department of Memory, Storage and Conservation, 2022. © Nobel Prize Outreach. Foto: Jean-Baptiste Béranger