Parallella världar

Bild ur konstverket The End (Action #5), 2015, av Andrea Galvani

Genom konsten har människor i alla tider skildrat upplevelsen av evighet. Det kan handla om evigt liv efter döden, möten med en gudomlig evighet i en religiös kontext eller en känsla av upphävande av tiden genom parallella verkligheter och världar.

Skapande i sig handlar om förändring och många konstnärer och författare har intresserat sig för, och tolkat, kretslopp av liv, död och återfödelse.

I detta rum i mitten av utställningen fanns konstverk av Ulla Wiggen , Mats Hjelm, Jone Kvie, Éva Mag, Moa Israelsson, Britta Marakatt-Labba, Petra Lindholm, Andrea Galvani samt Khonsumes kista (inlån från Gustavianum).

Konstverken Mats Hjelm, Where one is the other must be, 2014 och Jone Kvie, Untitled (carrier), 2006. © Nobel Prize Outreach. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Éva Mag, Original #21, 2016. © Nobel Prize Outreach. Foto: Jean-Baptiste Béranger