Beställda konstverk i utställningen

Niki Lindroth von Bahr, Ålderstrappa, 2022. Photo: Jean-Baptiste Béranger.

Till utställningen beställdes fyra konstverk:

Focus av Christian Partos

Josie av Oscar Nilsson

Ålderstrappa av Niki Lindroth von Bahr

Department of Memory, Storage and Conservation av Mark Dion

 

Följ med bakom kulisserna och se när de tre konstnärerna Oscar Nilsson, Niki Lindroth von Bahr och Mark Dion skapade sina verk.

 

Oscar Nilsson

Oscar Nilsson skapade en gestaltning av en humanoid robot som föreställer den sjuka flickan Josie i boken Klara och solen skriven av 2017 års Nobelpristagare i litteratur, Kazuo Ishiguro.

“Jag vill att besökarna ska få ett känslopåslag när de möter Josie. Jag tror att man kan tycka att hon är lite obehaglig för man ser att hon inte är en riktig människa samtidigt som ansikte och kroppsdelar är väldigt mänskliga. Det är en både skrämmande och provocerande tanke att vi människor skulle kunna rymmas på ett datachip. Döden ju är livets motsats och avskaffar man döden kommer vår syn på livet och dess spelregler förändras, med helt oöverskådliga konsekvenser.”

Film på svenska.

Niki Lindroth von Bahr

Niki Lindroth von Bahr skapade verket Ålderstrappa. Ålderstrappan är en medeltida bild för att skildra människans livscykel och påminna om hennes dödlighet.

”När jag fick höra om temat för utställningen började tänka på den klassiska ålderstrappan och har återskapat den på mitt sätt, med en mördarsnigel i olika mänskliga livssituationer. Arbetet med livets faser har under processen blivit väldigt personligt för mig. Jag fick barn när jag inledde projektet och samtidigt gick min pappa bort, så jag har befunnit mig i början och slutet av trappan samtidigt.

Jag har alltid arbetat i en fabeltradition, med djur som gestaltar människor. Men jag har på senare tid börjat använda mig av djurarter som har mer svårsmälta utseenden än gulliga kaniner. Mördarsniglar har en extra hatad position hos oss människor och därför upplever jag att en mördarsnigel nedtryckt i skjorta och chinos har något mer självföraktande och sårbart över sig.”

Film på svenska.

Mark Dion

Den amerikanske konstnären Mark Dion skapade verket Department of Memory, Storage and Conservation baserat på Nobelprismuseets samling med föremål donerade av pristagare. Mark Dion är känd för sin konceptuella konst som ofta tar utgångspunkt i mötet mellan natur och kultur, där vetenskapliga presentationer och museer ofta står i fokus.

”I can’t take everyone by the hand and bring them to the storage. But what I can do is make an approximation of that. To create a kind of theatrical space where you feel like you have the opportunity to sense what it is like behind the scenes.”

Film på engelska.