Utställningen

Nobel Prize Museum på Liljevalchs 1 oktober 2022 – 29 januari 2023
ARTECHOUSE, Time, Life, and Eternity, 2022. Photo: Jean-Baptiste Béranger

Utställningen Evigt liv på Liljevalchs i Stockholm förenade vetenskap, konst och kulturhistoria, visade på olika förhållningssätt till evigheten, belyste vår tids ödesavgörande frågor och skänkte hopp inför framtiden.

Kan vi överlista döden? Frågan har ställts så länge människan har vandrat på jorden. Forskning i vår tid visar dock att frågan om evigt liv inte enbart bör betraktas utifrån en religiös och filosofisk frågeställning – utan även som en biologisk möjlighet.

Men samtidigt som vi människor utvecklar allt fler avancerade tekniker för att leva längre har vi för första gången i historien möjlighet att själva släcka allt liv på jorden. Inte enbart kärnvapen utgör hot. Vår livsstil förstör klimatet och minskar dag för dag förutsättningarna för framtida liv.

Utställningen Evigt liv speglade frågor kring evigheten och därmed också framtiden. Det är mer angeläget än någonsin tidigare att hitta nya former för att prata om hur vi ska fortsätta vår resa. I dessa diskussioner kan Nobelpriset spela en central roll.

Genom att Alfred Nobel valde så till synes väsensskilda priskategorier, från naturvetenskapens fysik, kemi och medicin till humanismens litteratur och fred, skapade han ett pris som med tiden gav upphov till ett gränsöverskridande samtal av precis det slag vi behöver idag.

Skulptur av en humanoid robot under tillverkning, hämtad ur boken "Klara och solen", skriven av 2017 års Nobelpristagare i litteratur, Kazuo Ishiguro, skapad av Oscar Nilsson. Foto: Clément Morin
Konstverket Untitled (Carrier) av Jone Kvie kommer att visas i utställningen om evigt liv. ©Jone Kvie/BONO och Photo: A. Sune Berg.

Med åren har konversationen vidgats och omfattar nu en mängd olika aspekter på mänskligt liv, som sammantaget ökar vår förståelse för världen. Insikterna inspirerar och sporrar oss till att våga tänka fritt och stort – och får oss att förstå vad vi människor är kapabla till.

Konstnärerna Mark Dion, Niki Lindroth von Bahr och Christian Partos fick i uppdrag att skapa nya verk för utställningen. Oscar Nilsson bidrar också med en skulptur av humanoiden Josie hämtad ur boken ”Klara och solen” skriven av 2017 års Nobelpristagare i litteratur, Kazuo Ishiguro.

Kreativa samarbetspartners: Sahara Widoff, Greger Ulf Nilson, Birger Lipinski, Annesofie Becker, Morten Søndergaard, Magnus af Petersens, Matilda Lindvall, Jan Gradvall, Lars Forsberg, YOKE, Transpond, Digizyme, Hangmen, Alnarp Foodtech, AI Sweden, AGoodId, Sveriges Unga Akademi.

Röntgenbild tagen av Wilhelm Röntgen föreställande Albert von Köllikers hand. Foto: Public domain, Wikimedia Commons.
En mördarsnigel gjord av Niki Lindroth von Bahr till filmen "Något att minnas". Mördarsnigeln kommer få en framträdande roll i det nya verk konstnären skapar till utställningen. Foto: Niki Lindroth von Bahr.